Ac?iunile s?pt?m?nale ale
aparatului pre?edintelui raionului
?i subdiviziunilor Consiliului raional