Aparatul pre?edintelui

1
Vasile M?rcu??
Pre?edintele raionului
(264) 2-26-50
2
Sergiu Sococol
Vicepre?edinte al raionului
(264) 2-27-50
3
Victor Tulbure
Vicepre?edinte al raionului
(264) 2-20-56
4
Ana Dr?gan
Inspector superior, Anticamera
(264) 2-20-58
5
Olesea Beschieru
Secretar al CR
(264) 2-20-57
6
Specialist ?n rela?ii cu publicul
(264) 2-22-72
7
Sergiu Zmeu
?ef serviciul juridic
(264) 2-22-72
8
Daniela Tipa
Specialist ?n serviciul juridic
(264) 2-22-27
9
Rodica Pot?ng?
Specialist principal
serviciul resurse umane
(264) 2-23-81
10
Tatiana Drumea
?ef interimar
Sec?ia Administra?ie Public?
(264) 2-22-91
11
?ef serviciul financiar contabil
(264) 2-39-21
12
Specialist principal
Sec?ia Administra?ie Public?
(264) 2-22-72
13
Tatiana Cioar?
Specialist principal
serviciul financiar contabil
(264) 2-39-21
14
Silvia Postic?
Specialist principalsec?ia administra?ie public?
(264) 2-22-91
15
Spatar Vitalie
Arhitect
(264) 2-20-48
16
Ivanov Victor
Auditor intern
(264) 2-39-21
17
C?rlig Eugenia
?ef serviciu arhiv?
(264) 2-35-48