Atrac?iile turistice ale raionului Nisporeni

Biserica din lemn din Ciute?ti

M?n?stirea H?ncu

Crucea M?ntuirii Neamului Rom?nesc

Dealul B?l?ne?ti

Conacul lui ?tefan Gonata

Rezerva?iile naturale silvice ?Cobac”

M?n?stirea V?rz?re?ti

Muzeul de Istorie ?i Etnografie Nisporeni

Lavanda de Moldova

Muzeul de Istorie ?i Etnografie din s.Iurceni

M?n?stirea ??tefan cel Mare” din Nisporeni

Atelierul me?terului olar Zaharia Triboi din Ciore?ti

Biserica de lemn din B?l?ure?ti

Cimitirul Eroilor Rom?ni

Fabrica de Vin din Nisporeni

Parcul dendrologic Cazimir